giường hơi hình thú – ghvv-990.000đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Chất liệu: giường.
  • Bảo hành (nội thất): không.
  • Kích thước (Nội thất): 230*150*25.
  • Giá tham khảo: 990.000đ

đã đặt mua