HỢP MỌI SẬP GỤ TỦ CHÈ. Bộ Ấm Trà Hoa Nhài Men Lam Vẽ Sơn Thủy Chỉ Vàng Kim, Bộ Ấm Chén Pha Trà, Bộ Ấm Chén Trà, Bộ Ấm – 13acla-330.000đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Bảo hành (nội thất): Trọn đời.
  • Chất liệu: sứ.
  • Giá tham khảo: 330.000đ

đã đặt mua