Kệ treo quần áo – keqa-290.000đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Chất liệu: khung sắt.
  • Bảo hành (nội thất): không.
  • Kích thước (Nội thất): 60x150cm.
  • Giá tham khảo: 290.000đ

đã đặt mua