Miên phí vận chuyển Cao gừng tan mỡ – cao gừng tan mỡ Giảm 45% 99.000đ (179.000đ)

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Xuất xứ: Việt Nam.
  • Nhãn hiệu: Mac.
  • Hạn sử dụng: 24.
  • Ngày sản xuất: trên sản phẩm.
  • Giá sản phẩm :
    Giảm 45%

    99.000đ  (179.000đ)

đã đặt mua