Que thử đường huyết Acon On-Call Plus – On-Call 25 Que- 135.000đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Nguồn gốc: Hàng công ty nhập khẩu.
  • Nhãn hiệu: Acon.
  • Xuất xứ: Mỹ.
  • Chất liệu: Test.
  • Giá sản phẩm: 135.000đ

đã đặt mua