Que thử đường huyết OGCare 25 – que OGCare- 148.000đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Nguồn gốc: Hàng công ty nhập khẩu.
  • Nhãn hiệu: Khác.
  • Xuất xứ: Khác.
  • Chất liệu: Nhựa.
  • Giá sản phẩm: 148.000đ

đã đặt mua