Sáp Vaseline 100 Pure Petroleum Jelly Original – 368g – Xanh. – Sap_Vaseline_368g_Xanhduong- 105.000đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Nhãn hiệu: Vaseline.
  • Xuất xứ: Mỹ.
  • Loại da: Mọi loại da.
  • Ngày sản xuất: .
  • Hạn sử dụng: ..
  • GIá sản phẩm: 105.000đ

đã đặt mua